Sök här
Skriv och tryck Enter for att söka...

Velg land

NORGE DANMARK SVERIGE
no

Kontakt

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger. Dette gjelder også bivirkninger som ikke er nevnt i pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding

Kontakt oss