For behandling av svangerskapskvalme og -oppkast1

Tablett med øyeblikkelig frisetting og en enterodrasjert kjerne med forsinket frisetting.