Gynoflor – eneste kombinasjon av laveste dose østrogen og melkesyrebakterier1,2

  • Behandling av vaginal atrofi hos postmenopausale eller perimenopausale kvinner.
  • Gjenopprettelse av floraen av laktobasiller hos voksne kvinner etter antiinfektiv behandling mot infeksjoner i skjeden.