Østrogenfri p-pille. Slinda® (drospirenon 4 mg) i 24/4-regime

  • Planlagt bortfallsblødning – redusert forekomst av uregelmessig blødning/sporblødning.5
  • Dokumentert tolerabilitet og akseptabilitet – også for ungdommer.1,7
  • Opprettholdt effekt til tross for forsinkelse på inntil 24 timer.7