post-feature

oktober 26, 2021

Hero NO

Om Exeltis

Exeltis ble grunnlagt i Norden i 2016, og er representert i Sverige, Finland og Danmark, hvor vi kun fokuserer på kvinnehelse. Nå er Exeltis også til stede i Norge.

Vårt mål er å være en lyttende partner for leger og jordmødre som daglig møter kvinner på ulike stadier i livet. Vår ambisjon er å stille til rådighet produkter som imøtekommer målgruppens behov og bidrar til kvinners helse og velvære, uansett alder og livssituasjon.